Saavutettavuusseloste

Saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkosivut ja mobiilisovellukset sekä niiden sisällöt ovat sellaisia, että kuka tahansa voisi niitä käyttää ja ymmärtää mitä niissä sanotaan. Saavutettavuusdirektiivi ja sitä seuraava kansallinen lainsäädäntö vaativat viranomaisia tekemään digitaaliset palvelut saavutettaviksi. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta astui voimaan 1.4.2019. Saavutettavuusvaatimusten soveltaminen käynnistyy portaittain 23.9.2019. Saavutettavuusvaatimukset velvoittavat mm. julkisen hallinnon organisaatioita sekä osaa järjestöistä ja yrityksistä.

Saavutettavuus Luontosivustolla

Luontosivusto.fi -verkkopalvelu tarjoaa luontoelämyksiä ja välittää luonnon hyvinvointivaikutuksia digitaalisesti kuvien, videoiden, tarinoiden ja äänien avulla. Sivusto on suunnattu ikääntyville sekä muille ihmisille, joille luontoon meneminen ei ole aina mahdollista. Sivustoa on kehitetty yhteistyössä omaishoitoperheiden kanssa, jolloin sivuston helppokäyttöisyys iäkkäille käyttäjille on varmistettu. Sivuston kehittämisessä olemme panostaneet nimenomaan selkeyteen, helppokäyttöisyyteen ja saavutettavuuteen riittävällä tasolla, kohderyhmä huomioiden. Luontosivuston saavutettavuudesta on tehty ulkopuolinen asiantuntija-arvio.

Luontosivusto verkkosivusto vastaa suurilta osin Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1:ssä esitettyjen vaatimusten tasoja A ja AA.

  • Sivuston käytettävyydessä sekä visuaalisessa suunnittelussa ja toteutuksessa on lähtökohtaisesti huomioitu selkeys sekä riittävä graafinen kontrasti.
  • Luontosivuston tarkoitus perustuu visuaalisille kokemuksille ja elämyksille, jolloin saavutettavuudessa on huomioitu ruudunlukuohjelman toimivuus, mutta esimerkiksi näkövammaisille tarkoitettuja testivastineita kuville ja videoille ei ole tuotettu.
  • Sivusto on käytettävissä tabletilla ja tietokoneella. Luontosivuston tarkoitus on tarjota luontoelämyksiä, mikä huomioiden sisältöä ei ole optimoitu pienemmällä älypuhelimen näytöllä katsottavaksi.
  • Sivustolla voi navigoida näppäimistöä käyttäen
  • Valintanappeihin on lisätty aria labeleita

 

Yhteystiedot ja palaute

Etelä-Suomen aluehallintovirasto / Saavutettavuuden valvonnan yksikkö, saavutettavuus@avi.fi

Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia, huomioita, kysymyksiä ja parannusehdotuksia verkkosivustoihin ja niiden saavutettavuuteen liittyen palautelomakkeen kautta tai sähköpostitse osoitteeseen pauliina.ohtonen@miinasillanpaa.fi

Täältä löydät lisää saavutettavuusvaatimuksista.

(Päivitetty 19.9.2019)